.

Senatul UAIC a aprobat o nouă structură a anului universitar

Publicat de Criss duminică, iunie 28, 2009


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi continuă seria măsurilor menite să îi consolideze statutul de universitate competitivă, prin îmbunătăţirea calităţii actului didactic. În şedinţa din data de 25.06.2009, Senatul Universităţii a aprobat o nouă structură a anului universitar, în care se pune mai mare accent pe evaluarea progresivă, pe tot parcursul semestrului, a activităţii didactice a studenţilor. Începând cu anul universitar următor (2009-2010), nu va mai exista o sesiune finală de examinare, evaluarea făcându-se pe parcursul semestrului respectiv. Facultăţile vor decide forma prin care vor aplica acest tip de evaluare, luând în calcul specificul şi condiţiile fiecăreia.

Şi până acum, Regulamentul de Activitate Didactică prevedea ca o proporţie majoritară din rezultatul obţinut la disciplinele studiate să revină evaluării efectuate pe parcursul semestrului. Noua structură nu reprezintă decât următorul pas pentru punerea în practică a acestui sistem. Vor exista examene intermediare, un examen final, dar şi proiecte, studii de caz, eseuri individuale, lucrări de laborator notate periodic. La sfârşitul fiecărui semestru, studenţii vor avea la dispoziţie o săptămână pentru refacerea sau îmbunătăţirea rezultatelor obţinute la una dintre formele de evaluare la disciplinele studiate în cursul semestrului. Acest sistem este valabil doar pentru forma de învăţământ de zi. Forma de învăţământ la distanţă şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se vor desfăşura după regulamentele în vigoare.

Evaluarea formativă (progresivă) reprezintă o cerinţă esenţială pentru asigurarea calităţii în cadrul Procesului Bologna. Aceasta presupune ca studentul să participe în permanenţă la cursuri, seminarii lucrări practice şi de laborator, dar şi o evoluţie a învăţării, deoarce progresul înregistrat de studenţi la activităţile sus-menţionate trebuie evaluat pe măsură ce acestea au loc. Preponderenţa evaluării sumative din perioada anterioară (ponderea covârşitoare a examentului din sesiune în nota finală pentru o disciplină) trebuie înlocuită cu preponderenţa evaluării formative. În principiu, interactivitatea predării cursurilor şi participarea continuă a studenţilor la activităţile didactice facilitează învăţarea şi asigură o mai bună cunoaştere a disciplinelor studiate. Pe de altă parte, această evaluare formativă necesită o activitate mai riguroasă şi sistematică a personalului didactic sau, mai simplu, o mai bună calitate a actului didactic.

Practic, în toate universităţile occidentale evaluarea învăţării pe parcursul semestrului constituie o regulă tradiţională. Universităţile din ţările dezvoltate în care procesul didactic este similar celui din învăţământul superior românesc, cu perioade lungi de sesiune la finalul semestrului de iarnă, respectiv de vară, sunt mai curând excepţia.

În sistemul de evaluare propus de Biroul Senatului UAIC, studenţii vor primi informaţii detaliate privind obligaţiile didactice la fiecare disciplină încă de la începutul anului academic. Ghidul de Studii şi site-urile facultăţilor vor preciza termenele şi condiţiile de evaluare a cunoştinţelor. Schimbarea structurii anului academic este în avantajul tuturor studenţilor: al studenţilor buni, pentru că le recunoaşte şi recompensează eforturile şi meritele de-a lungul întregului semestru şi al celor mai puţin buni, pentru că îi impulsionează să acorde mai multă atenţie obligaţiilor şcolare şi să se pregătească pentru o carieră profesională, nu doar la sfârşitul semestrului, ci pe toată durata activităţii didactice.”, a declarat Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prof. univ. dr. Vasile Işan.

Sursa : uaic.ro

Reacții: 

Totalul afișărilor de pagină

Feed

Powered by Descopera Travel

dictionar-roman.com

căutare personalizată

Caricatura zilei!!

caricaturi,benzi desenate,caricatura zilei

Vremea în Bârlad!!

.